This content shows Simple View

BON INICI DE CURS

El passat dijous 14 de setembre l’Institut Serra de Miramar va iniciar l’activitat acadèmica del curs 2017-18 donant la benviguda als nois i noies d’ESO i Batxillerat. Les tardes dels dies 20 i 27 de setembre, l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i seveis vam rebre les famíles per presentar-los els projectes del nou curs escolar i mostrar-los les millores que des del juliol s’estan duent a terme per adequar i modernitzar les nostres instal·lacions.

En concret, el projecte de remodelació de les nostres infraestructures per part del Departament d’Ensenyament inclou les següents actuacions:

  • Instal·lació d’escales d’emergència i ascensor a dreta i esquerra de la planta baixa.
  • Eliminació de les escales internes del lateral esquerre que anaven des de la planta baixa fins a la segona planta ampliant passadissos i dotant-los d’una lluminositat excepcional.
  • Millores en els accessos a secretaria, a la cantina i en els sanitaris tot eliminant les barreres arquitectòniques existents.
  • Habilitació de dues aules a l’ala dreta de l’edifici que s’han adequat per instal·lar-hi el taller i el laboratori. Es tracta d’espais lluminosos on la tecnologia digital hi és palesa igual que en la resta d’aules tant ordinàries com específiques.

D’entre els objectius de centre per aquest curs escolar m’agradaria destacar la implementació del Projecte Innovador “Impulsem la robòtica” a tots els nivells d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, fixant una línia de centre que potencia l’assoliment de la competència digital i tecnològica i vetlla per la incorporació dels nostres joves en una societat on els avenços tecnològics en representen un dels pilars fonamentals.

Seguint en la línia d’innovació que ens caracteritza augmenten el nombre de matèries en tots els nivells en què s’implementen projectes en llengua anglesa i/o en llengua francesa. Amb aquesta actuació els nostres alumnes incrementen les hores de contacte amb aquestes llengües estrangeres amb la finalitat de millorar-ne la competència lingüística.

A més, com en cursos anteriors el nostre centre segueix col·laborant en el Projecte d’Innovació de Comunitats d’Aprenentage, un projecte avalat per la Comunitat Científica Internacional d’Educació i que es duu a terme a partir de dues actuacions d’èxit: els grups interactius i les tertúlies literàries dialògiques.

Per acabar, tota la comunitat d’aprenentatge us desitgem un curs escolar farcit d’emocions, vivències i experiències interessants per a tots: alumnat, famílies, professorat i personal d’administració i serveis.

Rosa Carbó Ramos
DirectoraBon estiu!!

L’Institut romandrà tancat a partir del 15 de juliol, en motiu de les obres de remodelació que el Departament d’Ensenyament realitza per continuar millorant les instal·lacions.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica: e3010608@xtec.cat.

Si us voleu posar en contacte amb l’AMPA ho podeu fer a l’adreça electrònica: ampaiesvalls@tinet.cat

BonEstiu2017

BON ESTIU!ARNAU PENAS RODGUEZ, ALUMNE DE L’INSTITUT SERRA DE MIRAMAR, HA ESTAT MEREIXEDOR DE LA DISTINCDE LA PROVA D’ACS A LA UNIVERSITAT.

La Distinció de la Prova d’Accés a la Universitat, s’atorga a tots els estudiants de batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general, una nota superior o igual a nou punts.
L’Institut ha rebut la felicitació de la Coordinadora de les Pau a Catalunya, Sra. Pilar Gómez i Cardó, que s’ha dirigit a l’equip docent del centre amb aquestes paraules: “voldria fer-vos arribar la meva més cordial felicitació, que us agrairé traslladeu juntament amb la meva sincera enhorabona a tot l’equip docent del centre, perquè un resultat d’excel·lència com aquest, només pot ser conseqüència d’una tasca formativa d’equip desenvolupada amb rigor, constància i eficàcia.”

DSCN6198

DSCN6192

IMG_3817

Continue reading L’Arnau Penas Rodríguez ha estat un dels alumnes de Catalunya mereixedor de la Distinció de les proves d’accés a la universitat 2017, per haver obtingut una nota de 9,1 a la fase general de la PAU.

EL 20 de juliol a l’Auditori de Barcelona, l’Hble. Sr. Santi Vila, conseller d’Empresa i Coneixement lliurarà les Distincions en una acte presidit pel M. Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó.

Un 77% dels alumnes de l’Institut que s’han presentat a les PAU, tenen una nota d’accés superior a la mitjana catalana.

IMG_2946

Tot el claustre de professors felicita als alumnes pels seus resultats i els encoratja a continuar els estudis superiors amb la mateixa dedicació i esforç que fins ara.

Felicitats també a les famílies de part de tot el professorat del centre.
top